Naročniki

Podjetje MDS, d.o.o. združuje sodelavce z raznovrstnimi znanji in izkušnjami s področja strateškega in projektnega managementa, ki so si jih pridobili v sodelovanju s podjetji in organizacijami iz različnih poslovnih okolij mednarodnih razsežnosti. Ponosni smo, da so nam zaupala številna domača in tuja podjetja ter organizacije javne uprave, za katere smo izvajali storitve s področij vodstvenega in operativnega svetovanja, prestrukturiranja in financ, internacionalizacije poslovanja ter vodenja projektov.

Storitve smo izvajali za naročnike z naslednjih področij:

  • Proizvodna dejavnost in trgovina,
  • Gradbeništvo,
  • Ekologija in okoljevarstvo,
  • Ravnanje z odpadki,
  • Telekomunikacije,
  • Ogrevanje in ogrevalna ter merilna tehnika,
  • Elektrotehnika-energetika,
  • Logistika in prevozništvo,
  • Založništvo ter
  • Javna uprava.