Povezave

Domače spletne strani

Republika Slovenija: www.gov.si
Gospodarska zbornica Slovenije: www.gzs.si
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: www.ozs.si
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma: www.spiritslovenia.si
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma: www.podjetniski-portal.si
Slovenski podjetniški sklad: www.podjetniskisklad.si
Izvozno Okno: www.izvoznookno.si
Portal za inovativne / Imam idejo: www.imamidejo.si
Urad RS za intelektualno lastnino: http://www.uil-sipo.si/uil/
Invest Slovenia: www.investslovenia.org
Slovenia Partner: www.sloveniapartner.eu
Slovenski okoljski javni sklad: www.ekosklad.si
Protikrizni portal – Iz krize v razvoj: http://kr-og.sta.si/

Tuje spletne strani

Tvoja Evropa – Podjetniki: http://europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm
Evropski razvojno inovacijski portal: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/support/pro-inno/index_en.htm
Brezplačna pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine – IPR Helpdesk: http://www.iprhelpdesk.eu/home
Evropski podjetniški portal: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
Evropski inštitut za inovativnost in tehnologijo: http://eit.europa.eu/
Evropski program za konkurenčnost in inovacije: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm