Storitve

Podjetje MDS, d.o.o. je svetovalno podjetje, ki s svojimi storitvami prispeva k rasti in razvoju poslovanja svojih naročnikov. Sodelovanje z našimi naročniki temelji na individualnem pristopu, medsebojnem zaupanju ter tako kratkoročnem kot dolgoročnem sodelovanju. Delamo neodvisno, objektivno in zanesljivo.

Opravljamo storitve s področja strateškega managementa s poudarkom na naslednjih področjih:

Vodstveno in operativno svetovanje

Prestrukturiranje
in finance

Internacionalizacija
poslovanja

Vodenje
projektov

Storitve prilagodimo potrebam in zahtevam podjetij

Storitve prilagodimo potrebam in zahtevam podjetij za njihovo poslovanje na domačem slovenskem trgu, kot tudi na mednarodnih trgih. Slovenskim podjetjem nudimo pomoč pri vstopu na tuje trge in tujim podjetjem pri širjenju njihovega poslovanja na slovenski trg.

Za uspeh naših svetovalnih projektov niso pomembne samo številke in analize, temveč angažirano delo, medsebojno sodelovanje in zaupanje ter dobro zaznavanje potreb in potencialov naših naročnikov. Zaradi visokih zahtev, ki si jih postavljamo sami sebi pri delu, vam postavljamo kritična vprašanja, na podlagi katerih ugotavljamo prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti vašega podjetja. Razvijamo rešitve, ki temeljijo na individualnosti naših naročnikov ter na našem strokovnem znanju in izkušnjah. Zagotavljamo podporo v fazi implementacije, kar je za nas še posebej pomembno, ker le na ta način lahko prispevamo k ustvarjanju dodane vrednosti za naše naročnike.