O podjetju

Podjetje MDS, d.o.o. je svetovalno podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 2000 in ima sedež v Ljubljani.

Poglavitna dejavnost je poslovno svetovanje s področja strateškega managementa. Svetujemo vodstvu podjetij pri njihovih strateških, taktičnih in operativnih odločitvah. Podjetjem pomagamo pri prestrukturiranju in finančnih vprašanjih. Sodelujemo s slovenskimi in tujimi naročniki pri njihovi internacionalizaciji poslovanja. V fazi implementacije vam za sprejete strateške cilje zagotavljamo vodenje projektov, ki ga uporabljamo kot orodje za implementacijo strategije. Zato je sodelovanje z naročniki pogosto dolgoročno.

Naše sodelovanje z vami temelji na individualnem pristopu, medsebojnem zaupanju ter tako kratkoročnem kot dolgoročnem sodelovanju. Pri nas naročnik ni le številka. Ko se dogovorimo za sodelovanje, natančno veste, kdo je vaša kontaktna oseba s katero boste komunicirali in preko katere bo potekala vsa potrebna komunikacija. Glede na zahtevnost in kompleksnost vprašanja ali projekta se po potrebi povežemo z zunanjimi partnerji, ter tako zagotovimo vsa potrebna strokovna znanja.

Zaposleni

Zaposlitev v MDS

Naši partnerji

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja je, da družbam nudimo strokovna svetovanja na visokem nivoju in z njimi sooblikujemo rešitve ključnih strateških vprašanj. Na ta način jim pomagamo pridobivati in ohranjati njihovo konkurenčno prednost ter iščemo nove možnosti za rast in razvoj tako na domačem slovenskem trgu kot tudi na tujih trgih. Za sprejete strateške cilje podjetij v fazi implementacije zagotavljamo lastno vodenje projektov ter s tem prispevamo k ustvarjanju dodane vrednosti za naročnike.

Vizija

Vizija podjetja je biti cenjen poslovni partner, ki je prepoznaven po objektivnosti, strokovnosti in zanesljivosti, tako na domačem slovenskem trgu kot tudi v tujini.

Vizitka podjetja

Firma: MDS, Tržno raziskovalne storitve, d.o.o. V angleškem jeziku: MDS, Market Development Services, Ltd.
Naslov: Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
Skrajšana firma: MDS, d.o.o. V angleškem jeziku: MDS, Ltd.
Sedež: Ljubljana
Leto ustanovitve: 2000
Matična številka: 1526685
Davčna številka: SI52008843
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR
Šifra dejavnosti:  70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Transakcijski račun: 29000-0055038239 UniCredit Banka Slovenija d.d.
IBAN: SI56 2900 0005 5038 239
BIC: BACXSI22
Odgovorna oseba: mag. Dorica Oman Brank, direktorica
Tel.: +386 1 518 57 05
Fax: +386 1 518 57 06
Mobitel: +386 41 704 828
E-mail: info@mds.si
Internet: www.mds.si