Vodenje projektov

Podjetje MDS, d.o.o. opravlja storitve s področja strateškega managementa, in sicer vodstveno in operativno svetovanje, prestrukturiranje in finance ter internacionalizacijo poslovanja. Strateške rešitve iz navedenih področij, ki nastanejo v sodelovanju z naročnikom, pa je potrebno izpeljati na pravi način ter doseči želeni cilj in rezultate zastavljene strategije. Projekti so pravi način, da spremembe učinkovito uvedemo v podjetje.

Združevanje strateškega in projektnega managementa

V današnjem spremenljivem poslovnem okolju mora organizacija izkoristiti vsako ponujeno priložnost za oblikovanje konkurenčne prednosti. Profesionalno in učinkovito združevanje strateškega in projektnega managementa je lahko vaša konkurenčna prednost.

V podjetjih, ki nimajo lastnih projektnih pisarn in so pripravljena uvajati spremembe, se pogosto soočijo s težavo pri vzpostavitvi projektnega tima, saj gre za dodatno obremenitev zaposlenih, ki morajo poleg vsakdanjih obveznosti, prevzeti odgovornosti projektnega dela. S tem pa lahko že v osnovi, kljub dobri strategiji, tvegamo uspeh projekta, če s projekti nimamo niti izkušenj niti strokovnega kadra. Da bi se tveganju izognili, je za podjetje primernejša odločitev, da zagotovi sodelovanje z zunanjim ponudnikom projektnega managementa. S tem zagotovi nemoten potek vsakodnevnih nalog in kvalitetnejše strokovno udejstvovanje zaposlenih, ki postanejo člani projektnega tima. Zato v podjetju MDS, d.o.o. nadgrajujemo storitve s področja strateškega managementa in zagotavljamo dodano vrednost s projektnim managementom ter tako svojim naročnikom zagotavljamo uresničitev strategije na pravi način. To seveda narekuje nadaljnje tesno sodelovanje z našimi naročniki in dolgoročno sodelovanje. Dolgoročnost in partnerstvo pa sta naš skupni cilj.

Prednosti, ki jih prinaša projektni način uresničevanja strategij so, nadzor nad komuniciranjem, kakovostjo, aktivnostmi, časovnim planom, projektnim timom, stroški ter tveganji za uresničitev individualnih strateških odločitev v organizaciji. Učinkovito obvladujemo tudi tveganja, ki jih med potekom projekta prinaša spremenljivo in negotovo poslovno okolje.

Želimo poudariti, da smo pri svojem delu dosledni, jasni, razumljivi in preprosti. Ostajamo na strokovni ravni, ter s sinergijo strateškega in projektnega managementa maksimiramo končno dodano vrednost za naročnika.

Na področju vodenja projektov nudimo predvsem management:

  • integracije projekta,
  • obsega projekta,
  • časovnega plana projekta,
  • stroškov,
  • kakovosti,
  • človeških virov,
  • komuniciranja,
  • tveganja ter
  • pogodb in oskrbe v sklopu projekta.