Vodstveno in operativno svetovanje

Za sprejemanje strateških odločitev je potrebno pripraviti strateške in poslovne načrte podjetja ter sprejete odločitve predstaviti tudi zaposlenim v podjetju. Pri teh aktivnostih smo vam na razpolago z našimi svetovalnimi storitvami.

Prestrukturiranje
in finance

Za dolgoročno uspešnost podjetja je nujen dober pregled nad poslovanjem podjetja. Ključnega pomena je, da zna vodstvo analizirati obstoječe stanje v podjetju in tudi ugotoviti vzroke obstoječega stanja.

Internacionalizacija poslovanja

Veliko podjetij se sooča s strateškim vprašanjem ali razširiti poslovanje na tuje trge, kateri trgi so za njih primerni, kdaj vstopiti in kako, ker to predstavlja za podjetje možnost povečanja obsega poslovanja in s tem tudi prihodkov.

Vodenje
projektov

Projekti so učinkovit način za uresničevanje strateških odločitev vodstva podjetja. Z vodenjem projektov prispevamo k ustvarjanju dodane vrednosti za naše naročnike in integraciji projekta v poslovanje podjetja.

Aktualno

Ustanavljanje podjetij v Avstriji

V zadnjem obdobju se slovenski podjetniki vse bolj zanimajo za ustanavljanje različnih oblik družb v Avstriji. Največ zanimanja je predvsem pri ustanavljanju podjetij s področja gradbenih, transportnih, gostinskih, računalniških in podobnih dejavnosti....

Dejavniki uspešne internacionalizacije poslovanja

Večina podjetij se pri poslovanju sreča z vprašanjem vstopa na tuje trge. Kdaj se torej odločiti za internacionalizacijo poslovanja in kako se tega procesa pravilno lotiti? Predvsem majhna in srednja podjetja, ki že daljše obdobje poslujejo le na domačem...

O podjetju

Podjetje MDS, d.o.o. je svetovalno podjetje, ki s svojimi storitvami prispeva k rasti in razvoju poslovanja svojih naročnikov. Sodelovanje z našimi naročniki temelji na individualnem pristopu, medsebojnem zaupanju in dolgoročnem sodelovanju. Delamo neodvisno, objektivno in zanesljivo.

Storitve prilagodimo potrebam in zahtevam podjetij pri njihovem poslovanju na domačem slovenskem trgu, kot tudi na mednarodnih trgih. Slovenskim podjetjem nudimo pomoč pri vstopu na tuje trge in tujim podjetjem pri širjenju njihovega poslovanja na slovenski trg.