Zaposleni

Direktorica

mag. Dorica Oman Brank, spec. za menedž., univ. dipl. ekon.

Tel.: +386 1 518 57 05
Fax: +386 1 518 57 06
Mob: +386 41 704 828
E-mail: doris.oman@mds.si

Dorica Oman Brank je magistra znanosti z diplomo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s področja poslovodenja in organizacije, kjer je po dodiplomskem študiju uspešno zaključila tudi specializacijo managementa.

Je ustanoviteljica in direktorica podjetja MDS, d.o.o. Poslovno pot je začela v Nemčiji kot asistentka direktorja podjetja za razvoj, proizvodnjo in distribucijo proizvodov za varovanje podatkov v informacijskih tehnologijah, kjer je imela priložnost spremljati podjetje skozi celoten cikel rasti, od majhnega podjetja do visoko tehnološko razvojnega podjetja. Mednarodne delovne izkušnje je pridobivala tudi kot prokuristka in vodja slovenske poslovalnice agencije za stike z mestom Dunaj, kjer je bila odgovorna za povezovanje in dobre odnose Dunaja s prijateljskimi mesti na vseh področjih mestnega delovanja. Pri svojem delu je spoznala številne različne pristope širjenja poslovanja podjetij na tuje trge, vključno s podporo politike. V letu 2000 se je zato odločila za ustanovitev lastnega svetovalnega podjetja, ki poleg drugih storitev nudi tudi svetovalne storitve s področja internacionalizacije poslovanja, in slovenskim podjetjem nudi pomoč pri vstopu na tuje trge ter tujim podjetjem pri širjenju njihovega poslovanja na slovenski trg.

Največ izkušenj ima pri poslovanju z nemško govorečimi področji, in sicer z Nemčijo, Avstrijo in Švico. Pridobljene izkušnje pri svetovanju za številna domača in tuja podjetja prenaša na nove naročnike in tako prispeva k ustvarjanju dodane vrednosti za naročnike. Njena glavna svetovalna področja zajemajo poleg internacionalizacije poslovanja tudi vodstveno in operativno svetovanje, prestrukturiranje in finance ter vodenje projektov.

Poslovna komunikacija z njo je poleg slovenskega jezika možna v nemškem, hrvaškem, srbskem ter angleškem jeziku.

Prokurist in svetovalec za tehnično področje

Walter Rado Oman

Tel.: +386 1 518 57 05
Fax: +386 1 518 57 06
Mob: +386 41 383 636
E-mail: walter.oman@mds.si

Oman Walter Rado je prokurist podjetja MDS, d.o.o. V podjetju je zaposlen od leta 2002 in pri svetovalnih projektih pokriva tehnično področje. Rojen je bil v Nemčiji, kjer je začel tudi svojo poslovno pot. Mednarodne delovne izkušnje si je v tujini pridobival pri multinacionalki iz avtomobilske panoge ter kasneje pri podjetju s področja elektrotehnike in telekomunikacij. Po vrnitvi iz Nemčije je bil več let prokurist avstrijskega hčerinskega podjetja s področja toplotne merilne tehnike in obračunavanja ter bil odgovoren za širjenje njihovega poslovanja na slovenski trg. Kot svetovalec je delal za slovenska podjetja in tuja podjetja, predvsem nemška in avstrijska podjetja. Tujim podjetjem je svetoval pri širjenju njihovega poslovanja na slovenski trg in na trge na območju nekdanje Jugoslavije. Pri vzpostavljanju njihovih prodajnih aktivnosti je bil odgovoren za iskanje novih distribucijskih partnerjev in kupcev ter za tehnično svetovanje o proizvodih in storitvah naročnikov.

Največ izkušenj ima na področju gradbeništva, elektrotehnike, distribucije plina, sistema financiranja s prihranki (Contracting) ter na področju avtomobilizma. V podjetju MDS, d.o.o. je kot svetovalec za tehnično področje odgovoren za tehnična vprašanja in sodeluje z različnimi slovenskimi in tujimi podjetji.

Poslovna komunikacija z njim je poleg slovenskega jezika možna v nemškem, hrvaškem, srbskem ter angleškem jeziku.

Vodja projektov

mag. Sabina Zavrl, spec. za menedž., univ. dipl. ekon.

Tel.: +386 1 518 57 05
Fax: +386 1 518 57 06
Mob: +386 51 855 838
E-mail: sabina.zavrl@mds.si

Sabina Zavrl je magistra znanosti z diplomo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s področja poslovodenja in organizacije, kjer je po dodiplomskem študiju uspešno zaključila tudi specializacijo managementa.

Že kot gimnazijka in študentka je delala v družinskem podjetju, ki je proizvajalo in prodajalo drobne kovinske predmete. V teh prvih letih pridobivanja delovnih izkušenj je spoznala tudi problematiko in posledice spremenljivega poslovnega okolja, s čimer so se soočila podjetja v 90-ih letih. V času študija se je zaposlila v multinacionalki v avtomobilski panogi, katera se je odločila za lasten vstop na slovenski trg, kjer je sodelovala pri postavitvi organizacije podjetja, in imela priložnost biti del rasti in razvoja podjetja v distributerja za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Z željo po učenju in izkušnjah je v okviru razvoja podjetja delala na različnih delovnih mestih na področjih prodaje, poprodaje, logistike ter financ. Vztrajnost in želja po novih izzivih znotraj multinacionalke ji je omogočila delo na sedežu matičnega podjetja na Švedskem, kjer je živela in delala več let. Znotraj oddelka za naročila in dobave je bila odgovorna za trge vzhodne Evrope in vodila projekt izboljšave dobave vozil v Ukrajino ter sodelovala pri projektu posebnih naročil in dobav za Rusijo. Zatem je bila v oddelku prodaje odgovorna za države Daljnega vzhoda (Tajska, Malezija, Indonezija, Filipini). Po vrnitvi v domovino je delala kot svetovalka za poprodajne aktivnosti in s pridobljenim znanjem, izkušnjami ter sposobnostjo povezovanja poslovnih funkcij in poznavanja procesov, ki potekajo v podjetjih na različnih ravneh, vodila projekte v okviru razvoja poslovanja podjetja.

Največ delovnih izkušenj ima na področju logistike, prevozništva, prodaje in poprodaje, družinskega podjetništva ter vodenja projektov. Ker ima številne mednarodne izkušnje s področja projektnega managementa, je v podjetju MDS, d.o.o. odgovorna za vodenje projektov.

Poslovna komunikacija z njo je možna poleg slovenskega jezika tudi v angleškem, hrvaškem, srbskem, švedskem ter nemškem jeziku.