Internacionalizacija poslovanja

Pri internacionalizaciji poslovanja se je potrebno zavedati, da gre za tvegano poslovno odločitev. Veliko podjetij se sooča s strateškim vprašanjem ali razširiti poslovanje na tuje trge, kateri trgi so za njih primerni, kdaj vstopiti in kako, ker to predstavlja za podjetje možnost povečanja obsega poslovanja in s tem tudi prihodkov.

Možnosti za rast in razvoj podjetja

S širjenjem poslovanja na tuje trge se sicer res odpirajo neomejene možnosti za nadaljnjo rast in razvoj podjetja, vendar tudi, če podjetje uspešno posluje na domačem trgu, ni nujno, da bo uspešno na tujih trgih. Če se podjetje že na domačem trgu uspešno sooča s tujo konkurenco, pa obstaja velika verjetnost, da bo ob ustreznem pristopu postalo uspešno tudi na tujih trgih. Internacionalizacija poslovanja je možna v različnih oblikah, tako s samostojnim vstopom na tuji trg kot tudi povezovanjem s tujimi partnerji. S prisotnostjo in delovanjem na različnih trgih podjetje pridobiva izkušnje novih razsežnosti in se uči. Razširjena konkurenca tako v pozitivnem pomenu spodbuja podjetje h kontinuiranem razvoju podjetja ter njegovih proizvodov in storitev, in tako utrjuje svoj položaj in obstoj na trgih.

Širjenje poslovanja na tuje trge

Širjenje poslovanja na tuje trge je dolgoročen projekt, ki zahteva vztrajnost, veliko vloženega truda in finančnih sredstev. Realno je potrebno oceniti na katerih tujih trgih ima podjetje največ možnosti za uspeh. Podjetje bo na tujih trgih uspešno le, če se bo na posamezne tuje trge osredotočalo postopoma. Tudi če na številnih tujih trgih obstaja povpraševanje po proizvodih in storitvah podjetja, si mora vodstvo v podjetju zastaviti vprašanje ali se bo lahko odzvalo na povečan obseg povpraševanja in ali ima za to potrebna finančna sredstva. Izkušnje kažejo, da vstop na tuje trge povzroča bistveno višje stroške od načrtovanih. Zato mora podjetje ustrezno in strokovno uravnotežiti koristi in stroške, ki so povezani s tovrstno strateško odločitvijo. Raziskave tujega trga, prilagajanje proizvodov in storitev tujim trgom, stroški potrebnih poslovnih poti in drugi nepredvideni stroški, lahko na dolgi rok postanejo nepremostljiva ovira, zaradi katere bo podjetje morebiti moralo celo opustiti namero širjenja poslovanja na tuji trg.

Internacionalizacija poslovanja je vsekakor proces, pri katerem se mora podjetje zavedati tudi kulturnih razlik, ki jih vsako podjetje z visokimi moralnimi in etičnimi načeli v skladu s poslovnimi načeli in običaji tudi upošteva in spoštuje na vseh ravneh.

Pri internacionalizaciji poslovanja vam nudimo predvsem naslednje storitve:

  • Svetovanje pri sprejemanju odločitve ali je internacionalizacija poslovanja ustrezna odločitev in ali ste nanjo ustrezno pripravljeni,
  • Svetovanje pri opredelitvi strategije ustreznega načina vstopa na tuji trg,
  • Svetovanje pri pripravi poslovnega načrta vstopa na tuje trge,
  • Svetovanje pri definiranju kriterijev za iskanje primernih poslovnih partnerjev na tujih trgih,
  • Analiziranje primernih poslovnih partnerjev na tujih trgih vključno s pridobivanjem informacij o bonitetnih in finančnih podatkih poslovanja primernih poslovnih partnerjev,
  • Vzpostavljanje kontaktov s primernimi poslovnimi partnerji v tujini,
  • Pomoč in koordinacija pri ustanavljanju podružnice ali podjetja na tujem trgu ter
  • Pomoč in koordinacija pri neposrednem izvajanju aktivnosti podjetja na tujem trgu.