Vodstveno in operativno svetovanje

Vodstvo podjetja mora sprejemati strateške in poslovne odločitve v podjetju. Osnova za pripravo strateških in poslovnih načrtov je analiziranje obstoječega stanja in vzrokov, ki so pripeljali do tega stanja. Za sprejemanje strateških odločitev je potrebno pripraviti strateške in poslovne načrte podjetja ter sprejete odločitve predstaviti tudi zaposlenim v podjetju. Pri teh aktivnostih smo vam na razpolago z našimi svetovalnimi storitvami.

Z dobrimi idejami se lahko veliko doseže

Pri iskanju rešitev vam svetujemo in skupaj z vami določimo smer ter zagotavljamo, da se bo izbrana usmeritev tudi zanesljivo in dosledno izvajala. Mogoče se celo sprašujete, zakaj bi sploh potrebovali njihove storitve? Kako nam lahko sploh svetujejo, če mi najbolj poznamo našo dejavnost, proizvode in storitve? Verjamemo, da najbolj poznate vašo dejavnost, vendar je prav dejstvo, da imate zelo dober pregled nad poslovanjem in dejavnostjo največkrat težava, da težko zaznate potrebe po spremembah in ne naredite preskoka naprej. Vsakomur od nas koristi, da nas oceni nekdo z drugega zornega kota oziroma stališča in tako omogoči širši, bolj objektiven pogled na trenutno stanje. Dovolite si kritičnega pogleda na vaše delo, zaupajte nam vaše cilje in skupaj jih bomo poizkusili uresničiti. Naredimo preskok naprej skupaj. Vsak začetek je težek in neprijeten, vendar uspešni bomo le, če boste korak k še večji uspešnosti naredili tudi vi. Imamo torej skupne cilje in jih zato tudi skupaj uresničimo.

Področje vodstvenega in operativnega svetovanja vključuje predvsem naslednje storitve:

 • Analiza tržnih priložnosti na slovenskem in tujih trgih v odvisnosti od dejavnosti podjetja,
 • Analiza konkurenčnih podjetij,
 • Analiza poslovanja vključno z analizo kupcev in dobaviteljev,
 • Analiza prodaje,
 • Primerjava finančnih kazalnikov in strategije s konkurenčnimi podjetji v panogi,
 • Svetovanje pri izdelavi swot analize,
 • Svetovanje pri pripravi strateškega načrta podjetja,
 • Svetovanje pri pripravi korporacijske, poslovnih in funkcijskih strategij,
 • Svetovanje pri pripravi poslovnega in finančnega načrta,
 • Svetovanje pri izbiri primernega poslovnega partnerja, lokacije in partnerjev za skupna vlaganja,
 • Svetovanje pri pogajanjih s poslovnimi partnerji in organi,
 • Svetovanje pri operativnih poslovnih odločitvah ter
 • Svetovanje na področju človeških virov.