V zadnjem obdobju se slovenski podjetniki vse bolj zanimajo za ustanavljanje različnih oblik družb v Avstriji. Največ zanimanja je predvsem pri ustanavljanju podjetij s področja gradbenih, transportnih, gostinskih, računalniških in podobnih dejavnosti. Ustanovitev podjetja v Avstriji je zanimiva predvsem za podjetja, ki že poslujejo na avstrijskem trgu ali pa želijo večji del svoje dejavnosti preseliti na ta trg.

Najbolj pogosti in priporočljivi obliki za tuja vlaganja v Avstriji sta družba z omejeno odgovornostjo in delniška družba. Družba je uradno ustanovljena, ko je registrirana v centralnem trgovinskem registru (Firmenbuch). Postopek za ustanovitev družbe v Avstriji v povprečju traja približno 1 mesec. Ustanovitev družbe zahteva načeloma 8 korakov, čeprav vsi niso obvezni, vendar nekateri izmed njih vplivajo na stroške ustanavljanja družb v Avstriji.
 

Postopki za ustanovitev družbe so naslednji:

  1. Pridobitev potrdila, da je novo podjetje zares novo. Potrdilo izda avstrijska Gospodarska zbornica (Wirtschaftskammer Österreich – WKÖ).
  2. Notarska overitev ustanovitvenih členov oziroma deklaracije o ustanovitvi.
  3. Vložitev minimalnega osnovnega denarnega kapitala v banki.
  4. Registracija podjetja pri lokalnem sodišču (Handelsgericht) ter javna objava podatkov o ustanovitvi podjetja.
  5. Registracija posla (Gewerbeanmeldung) pri gospodarski oblasti (Bezirksverwaltungsbehörde).
  6. Registracija pri Davčnem uradu (pridobitev DDV številke).
  7. Registracija zaposlenih za socialno zavarovanje.
  8. Registracija pri mestni upravi.

V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih podatkov o ustanavljanju družbe z omejeno odgovornostjo (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) v Avstriji.

S 1. julijem 2013 je v veljavo stopila reforma družbe z omejeno odgovornosti (GmbH), katere bistvena sprememba se nanaša na višino ustanovitvenega kapitala. Od 1. julija 2013 znaša najmanjši znesek ustanovitvenega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo 10.000 EUR (pred reformo je znašal 35.000 EUR), vsak delničar pa mora vplačati najmanj 70 EUR. Ob ustanovitvi mora biti vplačanih najmanj 5.000 EUR (pred reformo 17.500 EUR). Celotni osnovni kapital (torej dodatnih 5.000 EUR) je potrebno vplačati le, če gre podjetje v stečaj. Če tega ustanovitelji ne storijo, bodo za ta znesek odgovarjali z osebnim premoženjem. Stvarni vložki morajo biti določeni v statutu.

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več družbenikov. Pogojev glede državljanstva ali stalnega bivališča oziroma sedeža ni. Fizične osebe kot ustanovitelji potrebujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, o državljanstvu EU in o bivanju. Pogodba med družbeniki oziroma akt o ustanovitvi, če je ustanovitelj samo en, mora biti notarsko overjen.

Za nekatere dejavnosti so v Avstriji potrebna tudi dodatna dokazila, zato se o morebitnih potrebnih dokazilih predhodno pozanimajte.

Podjetja plačujejo davek na dobiček po 25 % stopnji. Tudi če podjetje posluje z izgubo, ali če je v mirovanju, mora letno plačati najmanj 500 EUR davka.

Potrebujete svetovanje glede ustanavljanja podjetja v Avstriji. Stopite z nami v kontakt preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.