Vodenje podjetja in zaposlenih ni lahka naloga. Še poseben izziv je to v trenutni negotovi in neugodni gospodarski situaciji. Veliko podjetij je postavljenih pred zahtevo, da z občutno manjšim številom zaposlenih, dosežejo višjo produktivnost in boljši poslovni rezultat. Kako v takšnem poslovnem okolju motivirati zaposlene, da delajo najbolje – tudi če jih trenutno ni možno ustrezno finančno nagraditi? Kako se že zdaj ustrezno pripraviti na pričakovane boljše gospodarske razmere v prihodnosti? In ali se kdaj vprašate ali bodo vaši najboljši zaposleni še vedno v podjetju, ko se bo gospodarska situacija začela izboljševati.

V nadaljevanju smo zbrali 15 najbolj pogostih managerskih napak in nekaj osnovnih nasvetov za njihovo preprečevanje. Vprašajte se, kako se sami odzovete v danih situacijah in ali je vaše ravnanje ustrezno tudi v očeh zaposlenih. Najbolj pogoste managerske napake smo razdelili na tri skupine: zaposleni, produktivnost in profesionalnost.

Zaposleni

 1. Podcenjevanje »trže vrednosti« zaposlenih
  Prav gotovo drži, da je v trenutnih gospodarskih razmerah večina zaposlenih srečna, da ima varno delovno mesto. Vendar ne pozabite, da imajo najboljši zaposleni vedno dobre možnosti pri iskanju novega delovnega mesta. Ne pozabite najboljše zaposlene dolgoročno vezati na podjetje.
 2. Menite, da zaposleni lahko berejo vaše misli
  Predstavljajte si naslednjo situacijo: Že dlje časa se ukvarjate z zniževanjem stroškov v podjetju in ravno takrat vas nekdo izmed zaposlenih prosi za povišanje plače. Prav gotovo si je izbral najslabši možni trenutek, vendar ali je zaposleni kriv, če z zaposlenimi v podjetju ne komunicirate in jim niste predstavili trenutnega ekonomskega stanja podjetja.
 3. Z molkom nastajajo govorice
  V vsakem podjetju nastajajo govorice, še posebno takrat, ko vodstvo molči, ko so vrata vodilnih zaprta, ko se sestanki odpovedujejo in pogovori potekajo šepetaje – idealne razmere za napačne informacije. Zavedajte se, če pomembne informacije prikrivate, jih bodo zaposleni vseeno izvedeli iz drugih virov in te pogosto niso pravilne.
 4. Nezadostno izkazovanje priznanja zaposlenim
  Managerji pogosto pozabljajo, da si vsak zaposleni želi slišati pohvalo, priznanje za dobro opravljeno delo. Ne pozabite pa, da pohvala motivira le takrat, ko je ciljno usmerjena in je izrečena ob pravem trenutku.
 5. Pohvala sodelavcem le ob zaključku
  Samoumevno je, da se za uspešno zaključene projekte zahvalite pri svojih zaposlenih. Ne pozabite pa, da vmesne spodbude zaposlene dodatno motivirajo in hkrati krepijo produktivnost.
 6. Premalo podpore zaposlenim
  Manager, ki zaposlenim ne nudi dovolj podpore, izgubi njihovo zaupanje. Zavzemite se za svoje zaposlene ali tim posebno takrat, kadar so neupravičeno kritizirani. Če bodo zaposleni čutili vašo podporo, se bodo tudi sami zavzeli za vas, ko boste pomoč ali podporo potrebovali tudi vi.

Produktivnost

 1. Neustrezna podpora najboljšim zaposlenim
  Pogosta napaka managerjev je, da preveč časa in resursov porabijo za sorazmeren razvoj uspešnosti vseh zaposlenih in pri tem ne upoštevajo, kdo so pravi talenti v podjetju. Sicer je pravilno, da se razvija znanje in sposobnosti vseh zaposlenih, vendar je običajno v podjetju le nekaj zaposlenih, ki pa bistveno prispevajo k uspešnosti podjetja.
 2. Omejevanje dodatnega izobraževanja
  Kljub neugodnim gospodarskim razmeram dobro razmislite preden boste zmanjšali sredstva za dodatna izobraževanja zaposlenih. Naložba v zaposlene se tako kratkoročno kot dolgoročno vedno izkaže za dobro naložbo.
 3. Nadure in produktivnost
  Se vprašate kdaj, koliko posamezen zaposlen prispeva k uspešnosti podjetja in uresničevanju zastavljenih strateških ciljev podjetja. Nadure in čas zaposlenega na delovnem mestu v večini primerov ni v sorazmerju z njegovim prispevkom k uspešnosti podjetja.
 4. Prekomerne delovne obremenitve zaposlenih
  Trenutne gospodarske razmere v podjetjih zahtevajo zmanjševanje števila zaposlenih in zmanjševanje proračunov, kar posledično predstavlja bistveno večje delovne obremenitve za ostale zaposlene. Odločite kateri projekti so zares nujni, imajo najvišjo prioriteto in zatem delovne naloge med zaposlene razporedite enakomerno. Ne pozabite tudi na izposojeno delovno silo, s katero lahko zaposlenim pomagate v delovnih konicah.
 5. Trenutne razmere so neugodne – počakajmo na boljše čase
  Napačno razmišljanje. Z dobro poslovno idejo je možno uspeti tudi v kriznem obdobju. Kdor pravočasno ukrepa, je vedno korak pred konkurenco.

 

Profesionalnost

 1. Soglašanje z nižjo kakovostjo
  Ko zaposleni ne zmorejo vseh delovnih obremenitev, se pojavijo napake. Ne dovolite, da prevelika delovna obremenitev in pomanjkanje resursov znižujeta raven kakovosti. Praksa kaže, da tudi ko delovna obremenitev pade na običajno raven, je ponovno doseganje prejšnje ravni kakovosti zelo težko.
 2. Varčevanje na napačnem mestu
  Večina podjetij je prisiljena na občutno zniževanje stroškov. Ne znižujte stroškov servisnih storitev v preveliki meri, saj bodo stranke to takoj opazile in tega ne bodo razumele, kar bo posledično vodilo v začaran krog.
 3. Servisiranje strank
  Dobre servisne storitve so v kriznih časih še bolj pomembne. Zaposleni, ki so v nenehnem stiku s strankami, so najpomembnejši za ustvarjanje vtisa o podjetju. Neustrezen pristop zaposlenih do strank, njihova neustrezna motiviranost, in sicer ne glede na vzrok takšnega odnosa zaposlenih do strank, lahko vodi do izgube novih in obstoječih strank.
 4. Zmanjševanje pristojnosti
  Napačna odločitev. Spodbujajte zaposlene k samostojnemu odločanju, saj jim s tem omogočate doseganje lastnih uspehov. Podpirajte jih pri učinkovitem reševanju problemov, povejte jim, kaj so naredili dobro in kaj lahko še izboljšajo.

 

Če ste spoznali vaše šibke točke, se jim poizkušajte pri vsakdanjem delu zavestno izogibati. Zadovoljni in motivirani zaposleni so najboljši predpogoj za večjo produktivnost in za dolgoročno uspešnost podjetja. Naloga managerjev pa je ustvarjanje ustreznih delovnih pogojev in sicer z vseh vidikov poslovanja, pri čemer vam želimo veliko uspeha.